"Знаки.Степные легенды" (Суюнбай Аронулы, Жамбыл Жабаев, Сарыбай би,Туктыбай ата, Кайназар ата)
Cегодня вечером
0720

«Келесі кім?»
0800

«Элиф»
0900

«Леди Баг и Супер кот»